Stichting Kloosterdorp Steyl
/

 

 

Bestaande en lopende projecten

Kloosterdorp Steyl is een enorm en ambitieus project, maar het begint niet vanaf 0. 

Decennia lang is het Missiemuseum op het terrein gevestigd. De indrukwekkende collectie artefacten en opgezette dieren uit alle windstreken is inmiddels zelf een museum geworden van hoe museale tentoonstellingen vroeger werden ingericht! Onlangs heeft de provincie Limburg besloten de collectie Afrikaanse kunst van het voormalige Afrikamuseum in Cadier en Keer eveneens onder te brengen in Kloosterdorp Steyl.

In 2014 heeft het Wereldpaviljoen definitief haar deuren geopend in het voormalige drukkerijcomplex van Kloosterdorp Steyl. Het richt zich vooral op bewustwording onder de jeugd van problemen in ontwikkelingslanden en een vergroting van hun blik op de wereld. Zo staat dit nieuwe initiatief stevig in de traditie van de missiepaters die in Steyl werden opgeleid.

Een ander paradepaardje op het terrein van Kloosterdorp Steyl is het schitterend gerestaureerde Ketelhuys. De stoommachines van de paters zijn door de liefhebbende handen van vrijwilligers tot leven gewekt en draaien elke maand voor bezoekers.

De uitgestrekte tuinen nodigen uit tot dwalen. Door de drie devotiegrotten die halverwege de vorige eeuw werden aangelegd. Of door de botanische tuin die Pater Jochem aanlegde met planten die missiepaters uit de hele wereld meebrachten ten behoeve van het onderwijs aan jonge missionarissen.

Maar ook kunstenaars zoals Pottenbakkerij Hoogland vinden hun inspiratie in

Steyl. En dan hebben we het nog niet over de tentoongestelde kunstwerken zoals de kruisweg staties van de Tegelse kunstenaar Sjèr Jacobs.

 

Ambities

Zelfs in de huidige staat, is Kloosterdorp Steyl een culturele trekpleister in Noord-Limburg. Maar onze ambitie is om deze lijn door te trekken om zo een nationale èn Eurregionale culturele trekpleister te worden.

De eerstkomende jaren zal de aandacht voornamelijk (moeten) uitgaan naar bouwkundige verbeteringen en aanpassingen om de gebouwen en terreinen voor te bereiden op hun nieuwe toekomst. Tegelijk moet kwartier worden gemaakt voor toekomstige bewoners.

 

Beleidsplan 2016 - hoofddoelen 

In nauwe samenwerking met de provincie Limburg en de gemeente Venlo is een keuze gemaakt voor de speerpunttrajecten voor 2015 en 2016. Dit betreft de activiteiten voor de uitvoering van 5 haalbaarheidsstudies van de prioritaire projecten. Hiertoe is een ontwikkelfonds opgericht waarin de betrokken partijen (Gemeente Venlo, Provincie Limburg en Stichting Kloosterdorp Steyl) een gelijk aandeel leveren. 

 

Voor de planperiode heeft de Stichting Kloosterdorp Steyl zich ten doel gesteld om de haar ter beschikking gestelde gelden maximaal aan te wenden als bijdrage in dit ontwikkelfonds. Gedoneerde gelden worden geoormerkt voor de volgende 5 prioriteitstrajecten:

 

Ambachtsschool Nieuwe Steyl

De voormalige timmerwerkplaats wordt het nieuwe onderkomen van de Ambachtsschool Nieuwe Steyl. Van hieruit worden praktijkgerichte opleidingen verzorgd voor onder andere kwetsbare en kansarme mensen die in het reguliere onderwijs zijn vastgelopen, uitgevallen of door een afstand tot de arbeidsmarkt niet tot hun recht komen. Dat de Ambachtsschool in Steyl wordt gevestigd, heeft als voordeel dat de praktijklessen kunnen plaatsvinden in het Kloosterdorp zelf. Zo groeien de leerlingen als mensen en leveren ze een positieve bijdrage aan zowel hun eigen kansen als aan de opbouw van het Kloosterdorp.

  

Schlößerei 

In dit gebouw, prominent middenin de kloostertuinen, zal een werkatelier worden gerealiseerd voor presentaties van kunstenaars en ambachtslieden. Ook zal hier een bezoekerscentrum worden ingericht voor alle ontwikkelingen in Kloosterdorp Steyl. Tenslotte is er een theehuis gepland dat kan gaan dienen als ontmoetings- en ontvangstruimte voor bewoners van Steyl, medewerkers aan de diverse opbouw-, herbestemmings-, en restauratietrajecten op het terrein, passanten en toeristen en alle in Kloosterdorp Steyl geïnteresseerde bezoekers. De Schlößerei zal het kloppend hart worden van de nieuwe Steyler gemeenschap.

  

Zonne-energiecentrale

De asbestdaken op de werkplaatsen en het drukkerijcomplex zullen worden verwijderd en worden vervangen door energie opwekkende daken. Aan de ene kant zijn deze gebouwen daarna weer voor gebruik geschikt, maar aan de andere kant leveren ook de daken zo een bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van het Kloosterdorp. Dit project maakt deel uit van een totaal 'groen-plan' waarmee wij onze verantwoordelijkheid willen nemen voor een duurzame toekomst.

 

Carréboerderij

Dit gebouw werd jaren gebruikt als onderkomen voor de vele ambachten die het kloosterdorp rijk was.  Na een grondige restauratie zullen kunstenaars en ambachstlieden in diverse ateliers zich kunnen presenteren in ons nieuwe Centrum voor Ambachten.

 

Nieuw/Oud St. Gregor 

                              

Dit monumentale gebouw wordt verder ontwikkeld tot een cultureel en museaal speerpunt in Steyl. Hier zal de Afrika collectie mogelijkerwijs onderdak vinden.