Stichting Kloosterdorp Steyl
/

 

 

 

Welkom op de site van Kloosterdorp Steyl


Op een van de meest schilderachtige plekjes langs de oever van de Maas in Noord-Limburg ligt het schilderachtige Kloosterdorp Steyl. De provincie Limburg heeft het kloosterdorp het predicaat regionaal cultureel erfgoed toegekend vanwege de monumentale en landschappelijke waarde, de bijzondere concentratie van gebouwen, het rijke cultureel-maatschappelijke verleden en de aanwezigheid van bijzondere tuinen, musea, kunstenaars en ambachtslieden. 


Historie

In 1875 vond de Duitse pater Arnold Janssen hier de plek om zijn droom te realiseren om een kloosterorde te stichten. In Steyl kon hij missionarissen opleiden om ze uit te zenden over de hele wereld. Ze leerden niet alleen om het geloof te verspreiden maar ze leerden ook ambachten om zo in hun missie te kunnen bijdragen aan de samenleving ter plaatse. En missionarissen die terugkeerden, brachten telkens iets van de lokale cultuur uit hun gastland mee terug naar Steyl. 

Tot op de dag van vandaag heeft deze dynamiek zijn sporen achtergelaten in het Kloosterdorp. Veel gebouwen en tuinen op het terrein van het Kloosterdorp Steyl zijn in de afgelopen decennia langzamerhand verlaten door hun oorspronkelijke bewoners. Maar de geest van de toewijding van de missionarissen, deze ‘mensen met een missie’, hangt nog steeds tussen de gebouwen. De rust die de tuinen uitstralen, raakt ook de ziel van ‘mensen met een missie’ uit de 21-ste eeuw.

 

Heden

Helaas voldoen 19e eeuwse gebouwen niet meer aan de eisen van de 21ste eeuw. Daarom staat Kloosterdorp Steyl nu voor de uitdaging om, voortbordurend op het oorspronkelijke gedachtegoed van Arnold Janssen, nieuw leven te schenken aan zijn bijzondere erfgoed. Deze transitie bouwt verder op de historische, artistieke, botanische, monumentale en andere culturele aanknopingspunten die al aanwezig zijn in het Kloosterdorp, met de kwetsbare mens als leidraad.

Stichting Kloosterdorp Steyl zich heeft als doel gesteld om het dorpsleven in het Kloosterdorp terug te brengen. Dit is enorme opgave die wij zijn aangegaan in nauwe samenwerking met de gemeente Venlo en de provincie Limburg.

Hiervoor is veel geld en ondersteuning nodig. Om onze opdracht te kunnen volbrengen, hebben wij samen met provincie en gemeente een masterplan opgesteld dat allereerst voorziet in noodzakelijke technische en functionele aanpassingen om de gebouwen eigentijds inzetbaar te maken en ze daarna duurzaam te herbestemmen. 

 

Een missie voor mensen

Steyl wordt opnieuw een plek voor mensen. Waar kwetsbare en hulpbehoevende mensen de weg naar persoonlijke groei kunnen vinden. Waar drukbezette mensen bezinning kunnen vinden en culturele verdieping. Waar ook kinderen en jongeren zich kunnen oriënteren op de wereld en hun rol daarin. Steyl wordt weer een bruisend dorp met gemeenschapszin dat elke bezoeker in Gastvriendschap ontvangt. 'Welkom hier. Wie ben je? Wat is je verhaal? Wat wil je van hier meenemen in je leven? En wat schenk jij ons?' 

 

Kloosterdorp Steyl is de moeite waard om je voor in te zetten. Wij hopen van ganser harte dat wij u bij dit bijzondere project aan onze kant mogen vinden, zodat wij samen mèt u een waardevol stukje Limburg een levensvatbare nieuwe toekomst in kunnen leiden.

   

Ons commitment is er, het Kloosterdorp is er klaar voor en de plannen krijgen vorm. Maar wij hebben uw steun als donateur hard nodig. Steun ons!